dva

Kako da se (ne) zaljubite?

lj.guru

I psiholozi i biokemičari znaju šta se zaista događa kad se zaljubite, kako to izbeći i koliko će ljubav trajati?

Mada se na prvi pogled ne čini da je ljubav – kao večna tema za književnost, muziku i umetnost uopće – povezana sa naukom, brojna savremena istraživanja zašla su u ovu oblast i pružaju razne odgovore o tome šta su emocije, kako nastaju i šta čine ljudskom organizmu.

Počev od kultnog djela Charlesa Darvina „Izražavanje emocija kod čovjeka“, emocije su proučavane kako u psihologiji i sociologiji, ali se o njima mnogo saznalo i u brojnim biološkim, neurološkim, kemijskim i medicinskim istraživanjima. Zahvaljujući tome, danas precizno znamo koje supstance i pod kojim uslovima se oslobađaju kad se zaljubite, kakve efekte izazivaju, kako ih izbeći i koliko će ljubav trajati.

cd

Izražavanje emocija kod čoveka i životinja – The Expression of the Emotions in Man and Animals / Charles Darvin

Knjiga na uzbudljiv i jasan način izlaže domete prvog naučnog istraživanja emocija, njihovog porekla, prirode i, posebno, urođenih obrazaca izražavanja, kako kod ljudi tako i kod životinja. Ovo njegovo delo izazvalo je revoluciju u proučavanju emocija, ali i ogromno interesovanje stručne i široke publike. Uz knjige Postanak vrsta (1859) i Čovekovo poreklo (1871), knjiga o emocijama je treće Darvinovo kapitalno delo.Slavni biolog se u svojoj knjizi nije bavio našim emocionalnim doživljajem, subjektivnom stranom osećanja straha, tuge ili besa. Njega je zanimalo kako se ove emocije objektivno manifestuju, koji su telesni izrazi, koji odaju naša unutrašnja osećanja. On je zapazio mnoge sitne, jedva uočljive, ali i krupne promene u držanju, hodu, gestovima, glasu i izrazima lica, koje prate naše emocije. Primetio je da mi, ljudi, i nehotice, opuštamo krajeve usana kada smo tužni, nesvesno pućimo usta kada se koncentrišemo na neki posao, da otvaramo usta i podižemo obrve kada smo iznenađeni, a da stežemo pesnice i pokazujemo očnjake u besu.

, ,

Astro Tarot Centar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes