dva

Uzalud je budim

guru

Sigurno je rekla neka me traži
i vidi da me nema
ta žena sa rukama deteta,
koju volim
to dete koje je zaspalo
ne obrisavši suze koje budim
uzalud, uzalud, uzalud
uzalud je budim
jer će se probuditi
drukčija i nova,
uzalud je budim
jer njena usta
neće moći da joj kažu
uzalud je budim
ti znaš, voda protiče,
ali ne kaže ništa
uzalud je budim
treba obećati izgubljenom imenu
nečije lice u pesku
ako nije tako, odsecite mi ruke
i pretvorite me u kamen.

by Branko Miljković

, ,

Astro Tarot Centar

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes